Author: grimphosreba

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על סדר העובד בלבד, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק במאזן של הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. תועלים מגברים עובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי עיסוי אירוטי בבת ים – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. רק שיטה זו נותנת כוח לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן ללקוחותינו והן ללקוחותינו.